Benvingut al Bloc de l'Agrupació Artístico Musical
"El Trabajo" de Xixona.
Ací pots trobar informació d'aquesta banda creada en 1878, la seua història, publicacions, concerts i altres aspectes interessants. També t'informarem de les activitats i actuacions que estem preparant. Esperem que t'agrade la visita.

Sons de Colors

Taller Subvencions i Manual Directives

Sr. President i Junta Directiva:

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha organitzat unes jornades per a formació de Directius a fi de donar a conéixer i fixar aspectes bàsics de les obligacions de les Juntes Directives i dels servicis que presta la FSMCV als seus associats.

Estes jornades es duran a terme el 16 de febrer a Alacant, l'1 de març a València i el 12 d'abril a Castelló. Les Societats Musicals poden assistir independentment de la província d'on provinguen.

El taller d'Alacant tindrà lloc en l'Hotel Meu Cid (Av. Costa Blanca) de la Platja de Sant Joan, a partir de les 9 del matí.

Adjunt els remetem el programa de la jornada, la fitxa d'inscripció i el menú del dinar.

Preguem confirmen la seua assistència abans del proper 13 de febrer del 2008.

Sense un altre particular, i esperant siga del seu interés, aprofitem l'ocasió per a saludar-los ben cordialment.

Pedro M. Rodríguez i NavarroDOCUMENTS ADJUNTS


FICHA INSCRIPCIÓN

TALLER DE SUBVENCIONES Y MANUAL DE DIRECTIVAS


16 de febrero de 2008


Hotel Mío Cid (Avda. Costa Blanca)

Playa de San Juan de Alicante

SOCIEDAD MUSICAL:

POBLACIÓN:

TEL. CONTACTO:

NOMBRE ASISTENTE/S AL TALLER:

Nº TIQUETS COMIDA:

Firma y Sello Sociedad Musical:

REMITIR A LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN POR FAX Nº: 96/3515788 ANTES DEL 13 DE FEBRERO 2008

FITXA INSCRIPCIÓ

TALLER DE SUBVENCIONS I MANUAL DE DIRECTIVES

16 de febrer de 2008

Hotel Mio Cid (Avda. Costa Blanca)

Platja de Sant Joan d’Alacant

SOCIETAT MUSICAL:

POBLACIÓ:

TEL. CONTACTE:

NOM ASSISTENT/S AL TALLER:

NÚM. TIQUETS DINAR:

Firma i Segell Societat Musical:

REMETRE A LES OFICINES DE LA FEDERACIÓ PER FAX NÚM: 96/3515788 ABANS DEL 13 DE FEBRER 2008


Responsable del ProjecteJORNADA DE FORMACIÓN

Destinada a Directivos de Sociedades Musicales


ALICANTE

16 de febrero de 2008

VALENCIA

1 de marzo de 2008

CASTELLÓN

12 de abril de 2008


CONTENIDO:

MAÑANA: TALLER DE SUBVENCIONES

TARDE: CONCEPTOS BÁSICOS Y MANUAL DE DIRECTIVAS

9.00 Llegada y registro de participantes

9.30 Presentación de la jornada

9.45 Subvención de instrumentos IVM convocatoria 2008

10.15 Criterios de baremación de la subvención del IVM para instrumentos

11.00 Coffe break

11.30 Resolución de casos subvención IVM con intervenciones de los asistentes

13.00 Información sobre Otras subvenciones a nivel autonómico y provincial.

14.00 Almuerzo

16.00 Presentación Jornada Revisión Manual de Directivas

16.15 El Manual de Directivas: estructura y utilización

16.30 Las Juntas Directivas: obligaciones básicas

17.15 Las relaciones entre la Federación y las Sociedades Musicales: estructura de la FSMCV

18.00 Descanso

18.15 Servicios prestados por la FSMCV: Asesoría, Escuelas, Actividades Comarcales,

Formación de directivos, Otros cursos de formación, Subvenciones, Certámenes, etc.

19.15 El Baremo de Participación Federal

19.30 Intervención de los asistentes. Propuestas de cambios en el Manual de Directivas.

20.00 Final de la jornada

JORNADA DE FORMACIÓ

Destinada a Directius de Societats Musicals


ALACANT

16 de febrer de 2008

VALÈNCIA

1 de març de 2008

CASTELLÓ

12 d’abril de 2008


CONTINGUT:

MATÍ: TALLER DE SUBVENCIONS

VESPRADA: CONCEPTES BÀSICS I MANUAL DE DIRECTIVES

9.00 Arribada i registre de participants

9.30 Presentació de la jornada

9.45 Subvenció d'instruments IVM convocatòria 2008

10.15 Criteris de baremació de la subvenció de l'IVM per a instruments

11.00 Coffe break

11.30 Resolució de casos subvenció IVM amb intervencions dels assistents

13.00 Informació sobre Altres subvencions a nivell autonòmic i provincial

14.00 Dinar

16.00 Presentació Jornada Revisió Manual de Directives

16.15 El Manual de Directives: estructura i utilització

16.30 Les Juntes Directives: obligacions bàsiques

17.15 Les relacions entre la Federació i les Societats Musicals: estructura de la FSMCV

18.00 Descans

18.15 Servicis prestats per la FSMCV: Assessoria, Escoles, Activitats Comarcals,

Formació de directius, Altres cursos de formació, Subvencions, Certàmens, etc.

19.15 El Barem de Participació Federal

19.30 Intervenció dels assistents. Propostes de canvis en el Manual de Directives.

20.00 Final de la jornada

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

TALLER DE SUBVENCIONES Y MANUAL DE DIRECTIVAS

16 de febrero de 2008

ALMUERZO

M E N Ú

CALAMAR ANDALUZA

CROQUETAS DE JAMON

JAMON Y CHORIZO IBÉRICO

ENSALADA MIXTA

******

ARROZ DE MERO Y GAMBAS

******

TARTA DE CHOCOLATE

******

Café

******

Bebidas:

Refrescos

Cerveza

Agua Mineral

Vinos: Blanco Rueda y

Tinto Rioja Marqués de Arienzo Crianza

******

Precio por persona: 20

Hotel Mío Cid (Avda. Costa Blanca)

Playa de San Juan de Alicante