Benvingut al Bloc de l'Agrupació Artístico Musical
"El Trabajo" de Xixona.
Ací pots trobar informació d'aquesta banda creada en 1878, la seua història, publicacions, concerts i altres aspectes interessants. També t'informarem de les activitats i actuacions que estem preparant. Esperem que t'agrade la visita.

Sons de Colors

SEGONA ACTA

C/ Sant Francescn, 13 - Tel.: 965 61 19 53
Xixona, 03100 ALICANT
ACTA
DATA: dimecres, 24 de gener de 2007
ASSISTENTS: David Arco Doménech, Ester Sirvent Sellés, Rubén Galiana Asensi, Letícia Almeda Mateo, Carlos Verdú Nicolau, Ricardo A. Planelles García, J. Javier Sirvent Carbonell, José Francisco Garrigós i Garcia, Francisco José Llinares Monllor, Alejandro Cremades Pastor, Ruth Jiménez Sirvent i Josep Miquel Arques i Galiana.
NO ASSISTENS: JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO, ENRIC GARCIA LLINARES
LLOC: Casa de la Música
HORA: 20:30.

ORDRE DEL DIA:
Formació Junta Directiva.
Repartició de tasques.
Feines més urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DEL DIA. DECISIONS.
S’obri la sessió, a tres quarts de nou. El primer punt de la nit és la formació de la Junta Directiva de la Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona.
Abans de repartir els diferents càrrecs es fan uns aclariments, a mena de compromís per part d’alguns membres assistents a la reunió. En resum, es demana que no hi hagen fissures, i tots accepten unànimement.
Els càrrecs es reparteixen de la següent manera:
PRESIDENT

ALEJANDRO CREMADES PASTOR

VICEPRESIDENT

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

SECRETARIS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA
ENRIC GARCIA LLINARES

TRESORERS

RUTH JIMENEZ SIRVENT
JUAN CARLOS PLANELLES TORREGROSA

ESCOLA DE MUSICA

DAVID ARCO DOMENECH
JOSE FRANCISCO GARRIGOS GARCIA
JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO

INSTRUMENTAL

CARLOS VERDU NICOLAU

SUBVENCIONS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA

ARXIU

LETICIA ALMEDA MATEO
JAVIER SIRVENT CARBONELL
RICARDO PLANELLES GARCIA
FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

ORGANITZACIÓ DE CONCERTS, AVITUALLAMENT, AUTOBUSOS

ESTER SIRVENT SELLES
RUBEN GALIANA ASENSI

VENTA LLIBRES I CDs

ENRIC GARCIA LLINARES

LLOGATS

CARLOS VERDU NICOLAU
LETICIA ALMEDA MATEO

CONTRATES

ALEJANDRO CREMADES PASTOR
JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

CARTES, INVITACIONS

FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

SEU UNIVERSITARIA

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ
JOSEP MIQUEL ARQUES
La Junta Directiva de l’Agrupació estarà formada i tindrà validesa fins al 20 de gener de 2009, sempre que la mateixa Junta Directiva alce acte i diga el contrari. Qualsevol membre de la nova Junta pot desenvolupar qualsevol tasca.
Així i tot, Ester Sirvent, apunta que tothom tinga els mòbils per avisar-se quan un membre no puga assistir o acomplir qualsevol afer. En l’annex hi ha els números de mòbil dels membres de la Junta Directiva.
El següent punt del dia ve lligat amb el primer, doncs es reparteixen les tasques que cada membre o grup de membres duran a terme al llarg d’aquest dos anys.
L’anterior President aporta uns apunts de com s’haurien i quines tasques té cadascú dels membres però, la nova Junta Directiva les durà a terme segons les seues necessitats i si ho creu oportú.
L Últim punt de la reunió és preparar les feines més urgents com és el cas de:
· Presentació Capitans Festes d`Hivern, 13 de febrer.
· Entrada Festes 17 de febrer.
· Concert Mig Any: 23 de febrer.
· I diversos contractes que s’ha de signar.
Entre els Precs i preguntes s’apunta que s’han de marcar les bases que volen seguir aquest dos anys.
La reunió clou a les 22:30 de la nit.
Signat Josep Miquel Arques i Galiana


Secretari de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Xixona, 24 de gener de 2007