Benvingut al Bloc de l'Agrupació Artístico Musical
"El Trabajo" de Xixona.
Ací pots trobar informació d'aquesta banda creada en 1878, la seua història, publicacions, concerts i altres aspectes interessants. També t'informarem de les activitats i actuacions que estem preparant. Esperem que t'agrade la visita.

Sons de Colors

Ajudes per a programes d'activitats culturals

A/A. Sociedades Musicales federadas de la C.V. / A. Societats Musicals federades de la C.V.


Adjunto se remite Orden del 28/12/07 de la Conselleria de Cultura y Deportes por la cual se convocan ayudas para programas de actividades culturales. / Adjunt es remet Ordre del 28/12/07 de la Conselleria de Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes per a programes d'activitats culturals.

https://www.docv.gva.es/portal/pages/irADocv.jsp?fecha=20080128

FSMCV