Benvingut al Bloc de l'Agrupació Artístico Musical
"El Trabajo" de Xixona.
Ací pots trobar informació d'aquesta banda creada en 1878, la seua història, publicacions, concerts i altres aspectes interessants. També t'informarem de les activitats i actuacions que estem preparant. Esperem que t'agrade la visita.

Sons de Colors

PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE REUNIÓ DE L'AGRUPACIÓ ARTÍSTICOMUSICAL "EL TRABAJO" DE XIXONA

C/ Sant Francescn, 13 - Tel.: 965 61 19 53
Xixona, 03100 ALICANT
ACTA
DATA: dimarts, 20 de gener de 2007
ASSISTENTS: Components de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona.
LLOC: Casa de la Música HORA: 11:30.

ORDRE DEL DIA:
- Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
- Estats de comptes.
- Nou conveni de sessió Ajuntament – Banda
- Repàs actes més imminents.
- Conveni amb la Seu Universitària de Xixona.
- Elecció Nova Junta Directiva.
- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DEL DIA. DECISIONS.
S’obri la sessió, a dos quarts de dotze. Es repassa l’acta anterior i cap component hi diu res en contra, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
El primer punt del dia és el comentari per part de la tresoresa de la Banda, Ruth Jiménez, de l’estat de comptes a dia de hui, tant dels ingressos com de les despesses. Comenta els majors increments de les desepesses que han estat en les celebracions un 11,21%, despesses de direcció un 11,99%, l’Escola de Musica, un 16,26% i la conservacio de la Casa de Musica, un 10,44%. Son gastos que es tenien en compte.
Respecte als ingressos s’incrementa en un 52,41 % les actuacions, i les subvencions en un 30,87%, fa que es contrapose a les despeses. En resum unes despeses de 90.704, 69 i uns ingressos de 83.253,08 fa que hi haja uns 6000 € de definit que es palesa amb el remanent que hi ha als comptes dels bancs.
El segon punt del dia es la revisio del conveni sobre les actuacions i la cessió de l’Ajuntament. El Secretari explica als assistents com han anat les negociacions i el que s’ha signat, un conveni que només es denunciarà quan les dues parts ho creguen convenient. Respecte a la cessió del local es un tema mes complicat i s’exposen els punts mées conflictius, la cessió de l’Ajuntament i l’Agrupació per 35 anys. Tot i que aquest últim conveni encara no s’ha signat.
S’explica l’espècie de conveni que s’ha signat amb la Universitat d’Alacant per realitzar amb la Seu Universitària de Xixona actuacions conjuntes i copatrociandes. Tot el món no posa cap inconvenient per ser prou beneficiós per a la Banda.
En penúltim lloc el President, n’Alfonso Zaragoza, explica les actuacions previstes per al proper any, més o menys les mateixes que l’any anterior.
En últim lloc, es procedeceix a l’elecció de la nova directiva. Es presenten els següents músics: Juan Vicente Molina, David Arco Doménech, Ester Sirvent Sellés, Rubén Galiana Asensi, Letícia Almeda Mateo, Ricardo A. Planelles García, José Francisco Garrigós i Garcia, Francisco José Llinares Monllor, Alejandro Cremades Pastor, José Javier Melgar Bellido, Juan Carlos Planelles Torregrosa i Josep Miquel Arques i Galiana, Carlos Verdú Nicolau, J. Javier Sirvent Carbonell, Ruth Jiménez Sirvent, Enric Garcia Llinares.
Els càrrecs es reparteixen de la següent manera:
PRESIDENT

ALEJANDRO CREMADES PASTOR

VICEPRESIDENT

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

SECRETARIS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA
ENRIC GARCIA LLINARES

TRESORERS

RUTH JIMENEZ SIRVENT
JUAN CARLOS PLANELLES TORREGROSA

ESCOLA DE MUSICA

DAVID ARCO DOMENECH
JOSE FRANCISCO GARRIGOS GARCIA
JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO

INSTRUMENTAL

CARLOS VERDU NICOLAU

SUBVENCIONS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA

ARXIU

LETICIA ALMEDA MATEO
JAVIER SIRVENT CARBONELL
RICARDO PLANELLES GARCIA
FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

ORGANITZACIÓ DE CONCERTS, AVITUALLAMENT, AUTOBUSOS

ESTER SIRVENT SELLES
RUBEN GALIANA ASENSI

VENTA LLIBRES I CDs

ENRIC GARCIA LLINARES

LLOGATS

CARLOS VERDU NICOLAU
LETICIA ALMEDA MATEO

CONTRATES

ALEJANDRO CREMADES PASTOR
JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

CARTES, INVITACIONS

FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

SEU UNIVERSITARIA

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ
JOSEP MIQUEL ARQUES
I sense cap tema que tractar la reunió clou a les 13:45 minuts de la migdia.
Signat Juan Antonio Iborra i Josep Miquel Arques i Galiana

Secretaris eixents i entrants de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Signat Alfonso Zaragoza Miquel i Alejando Cremades Pastor


Presidents eixents i entrants de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Xixona, 20 de gener de 2007